Převodníky kódování češtiny L-Z

La2Win 1.0 Daniel Benetka 55. místo DOS
BBS Infima knihovna PCUTIL
+ převádí většinu znaků, které se v textu běžně nepoužívají (přehlasované, paragraf, ...)
+/- ovládání z příkazové řádky
- rychlost převodu 578 KB/s
- převádí pouze z PC Latin 2 do Windows-1250
LKW 98.08 Branislav Štofko 104. místo DOS
http://stofi.host.sk/bslkwcz3.zip (56 KB)
+ podporuje 4 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250 a ASCII
+/- ovládání pomocí menu
- program je velmi pomalý 4,1 KB/s
- po skončení neobnoví původní fonty na obrazovce
- převádí pouze písmena s diakritikou
LKW32 2001.11 Branislav Štofko 106. místo Win95/NT+
http://stofi.host.sk/cz_lkw32.htm (315,6 KB)
+ podporuje 4 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250 a ISO8859-2
+/- ovládání pomocí menu
- je velmi pomalý 1,85 KB/s
- převádí pouze písmena s diakritikou
LKWIN 98.08 Branislav Štofko 74. místo Win 3.1+
http://stofi.host.sk/bslkwnc0.zip (33,9 KB)
+ podporuje 4 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250 a ASCII
+/- ovládání pomocí menu
- rychlost převodu 238 KB/s
- převádí pouze písmena s diakritikou
Micro Convert Karel O. 100. místo DOS
+/- ovládání z příkazové řádky
- podporuje 3 kódování – cp852, KeybCS2 a cp1250
- program je velmi pomalý 9,25 KB/s
- převádí pouze písmena s čárkami a háčky
Mlátička 5.0 Petr Klimovič 66. místo DOS
http://piziho.denicek.jinak.cz/download/mlat50.rar (24,8 KB)
+ podporuje 7 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE a ASCII
+ převádí všechny znaky na nejvíce podobné
+ zpracovává databázové soubory DBF
+/- ovládání z příkazové řádky
- rychlost převodu 366 KB/s
Motal convertor 2000 Jan Motal 107. místo Win95/NT+
http://www.gvid.cz/~jmotal/conv2k.zip (6,8 KB)
+ podporuje 6 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, KOI-8čs, Apple CE a ASCII
+/- ovládání v okně
- nejpomalejší konvertor 0,73 KB/s
- převádí pouze písmena s čárkami a háčky
Motal konverze Jan Motal 102. místo DOS
http://www.gvid.cz/~jmotal/konv.zip (6,5 KB)
+ podporuje 5 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, KOI-8čs a Apple CE
+/- ovládání z příkazové řádky
- program je velmi pomalý 8,95 KB/s
- převádí pouze písmena s čárkami a háčky
MultiCod 1.2 PES Studio 97. místo Win3.1+
http://www.volny.cz/kab/multicod.zip (239,6 KB)
+ podporuje 5 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2 s Apple CE
+/- ovládání pomocí menu
- velmi pomalá konverze 13 KB/s
- převádí pouze písmena s diakritikou
Networ konverze Přemysl Jedlička 31. místo DOS
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~vincenzo/NETWOR/konverze.arj (6,3 KB)
+ rychlost převodu 2711 KB/s
+ podporuje 6 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs a ASCII
+ převádí některé znaky, které se v textu běžně nepoužívají (přehlasované)
+ automatická detekce kódování
+/- ovládání z příkazové řádky
NTCPConv 1.0.1 Jiří Kvarda 37. místo Win95/NT+
http://web.cvut.cz/cp1250/cc/icsc/software/ntcpconv/zip/ ntcpconv.zip (95,2 KB)
+ rychlost převodu 1865 KB/s
+ podporuje 11 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE, ASCII a další
+ podpora dlouhých jmen souborů ve Windows 95
+ převádí některé znaky, které se v textu běžně nepoužívají (přehlasované, paragraf)
- znaky, které se v cílovém kódování nevyskytují převede na mezeru
- složité ovládání z příkazové řádky
OKKONV 2.01 Pavel Šrubař 28. místo DOS
http://www.vitsoft.info/index.htm#CZECH (19,7 KB)
+ rychlost převodu 3068 KB/s
+ podporuje 6 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, Apple CE a ASCII
+ automatická detekce kódování
+ převádí všechny znaky na nejvíce podobné
+ zpracovává databázové soubory DBF
+/- ovládání z příkazové řádky
Prekoder 3.4 Zdeněk Maršík 70. místo DOS
http://www.geocities.com/Eureka/Park/1193/prekoder.zip (92 KB)
+ podporuje 6 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs a ASCII
+/- ovládání z příkazové řádky
- rychlost převodu 334 KB/s
- převádí pouze písmena s diakritikou
- cena 498 Kč
Prekodér32 5.0 Zdeněk Maršík 54. místo Win95/NT+
http://zmsoft.cz/prg/prekod32.zip (362,4 KB)
+ podporuje 8 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE, ASCII a UTF-8
+ zpracovává databázové soubory DBF a mění znaky konce řádku CR/LF
+ detekuje vstupní kódování
- nepřehledné ovládání pomocí menu
- rychlost převodu 638 KB/s
- převádí pouze písmena s diakritikou
- cena 498 Kč
Prevod Michal Radecký 23. místo DOS
http://cbook.hyperlink.cz/studium/oop/prevod.zip (16,6 KB)
+ velice slušná rychlost převodu 4102 KB/s
+ podporuje 6 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs a ASCII
+/- ovládání z příkazové řádky
- převádí pouze písmena s diakritikou
Prevod Jakub Vrána 65. místo DOS
http://jakub.vrana.cz/programy/prevod.zip (15 KB)
+ podporuje 4 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250 a ASCII
+/- ovládání z příkazové řádky
- rychlost převodu 373 KB/s
- převádí pouze písmena s diakritikou
Prevod 2.0 René Puchinger 17. místo DOS
CHIP CD 7/98
+ velice slušná rychlost převodu 4888 KB/s
+ podporuje 5 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, KOI-8čs a Apple CE
+/- ovládání z příkazové řádky
- převádí pouze písmena s diakritikou
Prevod 3.1 Martin Junger 79. místo DOS
http://www.majun.com/program_download.php?page=p_prevod_d&file=prevod.zip (10,4 KB)
+ podporuje 5 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, KOI-8čs a ASCII
+ převádí většinu znaků, které se v textu běžně nepoužívají
+/- ovládání z příkazové řádky
- nefungují všechny převody
- rychlost převodu 192 KB/s
PrevodCZ 2.1 Václav Strach 109. místo DOS
CHIP CD 12/00
+ podporuje 6 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs a ASCII
+ automatická detekce kódování
+ převádí většinu znaků
+/- ovládání pomocí menu
- zpracuje pouze soubor menší než 64 KB
Převod 1.04 David Voříšek 1. místo DOS
http://vorisekd.wz.cz/files/prevod10.zip (20 KB)
+ nejrychlejší testovaný konvertor převádí 10571 KB/s
+ podporuje 7 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE a ASCII
+ automatická detekce kódování
+ převádí všechny znaky na nejvíce podobné
+ zpracovává databázové soubory DBF
+/- ovládání z příkazové řádky
SKCONV Martin Mevald 56. místo Win32/Unix/DOS
http://www.penguin.cz/~martinmv/charconv/windows_skconv.zip (281,2 KB)
+ podporuje 9 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, ISO8859-1, KOI-8čs, Apple CE, cp850 a ASCII
+ převádí některé znaky, které se v textu běžně nepoužívají (přehlasované)
+ zdrojový kód v C (pod GNU GPL licencí)
+/- ovládání z příkazové řádky
- rychlost převodu 576 KB/s
SuperCS 7.01 Ondřej Uhlarik 27. místo DOS
http://vorisekd.wz.cz/files/supercsf.zip (240,4 KB)
+ rychlost převodu 3160 KB/s
+ podporuje 5 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2 a ASCII
+ převádí některé znaky, které se v textu běžně nepoužívají (přehlasované, ...)
+ zpracovává databázové soubory DBF
+/- ovládání z příkazové řádky
(Hlavní činností programu je kompletní české prostředí pro klávesnici, obrazovku a tiskárnu.)
Text Converter 2.4.1 Henrich Fukna 51. místo DOS
https://www.sac.sk/download/sk_made/txcnv241.exe (24,5 KB)
+ podporuje 9 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE, cp437, ASCII a EBCDIC
+ převádí všechny znaky
+ překlad mezi různými druhy ukončení řádku používaných v DOS (Windows, OS/2), UNIX a Mac
+/- ovládání z příkazové řádky
- rychlost převodu 812 KB/s
Text Encoding Convertor 3.0 Marián Fillo 19. místo Win95/NT+
http://vorisekd.wz.cz/files/TextEncodingConvertor3_no_src.zip (366 KB)
+ velice dobrá rychlost převodu 4757 KB/s (rychlejší než předchozí verze 2.5 – 779 KB/s)
+ celkem 56 kódování národních znaků včetně UTF-8
+ převádí všechny znaky na nejvíce podobné
+ konvertuje konce řádků mezi CRLF, LF a CR
+ zdrojový kód pro Delphi
+/- ovládání pomocí menu
Tran 2.03 Dalibor Šrámek 6. místo DOS
http://www.insula.cz/download.php/dali/material/tran/tran20.zip (12,6 KB)
+ velice slušná rychlost převodu 6141 KB/s
+ podporuje 9 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE, ASCII a další
+ automatická detekce kódování
+ podpora dlouhých jmen souborů ve Windows 95
+/- ovládání z příkazové řádky
- převádí pouze písmena s diakritikou
Tran 2.04 Dalibor Šrámek 22. místo DOS
http://www.insula.cz/download.php/dali/material/tran/tran204.zip (44,7 KB)
+ pomalejší než verze 2.03, převádí 4335 KB/s
+ podporuje 9 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE, ASCII a další
+ automatická detekce kódování
+ podpora dlouhých jmen souborů ve Windows 95
+ zdrojový kód v C (pod GNU GPL licencí)
+/- ovládání z příkazové řádky
- převádí pouze písmena s diakritikou
Trans-ASCII Pavel Ferda 83. místo DOS
https://www.sac.sk/download/utiltext/trans.zip (135,1 KB)
+ podporuje 4 kódování – cp852, KeybCS2, KOI-8čs a ASCII
+ ovládání pomocí menu
- rychlost převodu 165 KB/s
- převádí pouze písmena s diakritikou
- cena 95 Kč
Trans 1.0/95 RNDr. Jiří Ventluka 68. místo DOS
CHIP CD 4/97
+ podporuje 4 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250 a ASCII
+/- ovládání z příkazové řádky
- rychlost převodu 351 KB/s
- zkracuje řádky delší než 255 znaků
- převádí pouze písmena s diakritikou
UniConvd Zdeněk Martínek 35. místo DOS
http://www.pef.zcu.cz/andy/martinek/uniconv/w_index.htm
+ rychlost převodu 2146 KB/s
+ podporuje 6 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, Apple CE a ASCII
+ převádí většinu znaků, které se v textu běžně nepoužívají (přehlasované, paragraf, ...)
+/- ovládání z příkazové řádky
- ruší čárovou grafiku používanou na tvorbu rámečků
Win2Kam 1.1 Tomáš Rachač 72. místo DOS
http://otus.kin.vslib.cz/~rachac/prg/win2kam.zip (30,2 KB)
+ podporuje 4 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250 a ASCII
+/- ovládání z příkazové řádky
- rychlost převodu 257 KB/s
- zkracuje řádky delší než 255 znaků
- převádí pouze písmena s diakritikou
WinDIA 1.0 Michal Jungmann 7. místo Win95/NT+
http://medved.braillnet.cz/download/windia101.exe (166,3 KB)
+ velice slušná rychlost převodu 6063 KB/s
+ podporuje 8 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE, ASCII a Unicode
+ převádí většinu znaků, které se v textu běžně nepoužívají (přehlasované, paragraf, ...)
+ automatická detekce kódování
+/- ovládání v dialogovém okně
WinKonve 2.52 AiP Beroun 95. místo Win95/NT+
http://www.aipberoun.cz/Site/download_cz.htm#dl_7 (587,2 KB)
+ celkem 68 kódování včetně UTF-8 a UTF-16
+ převádí všechny znaky na nejvíce podobné
+ translitace cyrilice
+ podpora formátů HTML, RTF, DBF a dalších
+/- ovládání pomocí menu
- program je velmi pomalý 14,7 KB/s
Wkontext 1.09 Ondřej Weisz 14. místo Win95/NT+
http://www.volny.cz/oweisz/wkontext.zip (46,3 KB)
+ velice slušná rychlost převodu 5153 KB/s
+ podporuje 7 kódování – cp852, KeybCS2, cp1250, ISO8859-2, KOI-8čs, Apple CE a ASCII
+ převádí všechny znaky, ty které v cílovém kódu nejsou, převede na mezeru
+/- ovládání pomocí menu
- nefungují všechny převody

<<< A-C   << D-K